KungFuDirect.com
Providing High Quality & Affordable Wushu Equipment!
Phone: 1-877-590-9999 | Email: order@kungfudirect.com
View Cart View Cart Check out          
>> Index > All Products

Home » Instructional-DVDs » Team Trials / Masters Demo

 Checkout
Product ID: DV2998
MasterDemo
MasterDemo

Format: DVD
Language: English

The 2009 Wushu Team Trials and Masters Demonstration was hosted by the United States Kung Fu Federation (USAWKF) and organized by Li's Wwushu Academy.

KungFuDirect.com sponsored the Team Trials and the Masters Demonstration, and produced the Masters Demonstration DVD and the complete 2009 Wushu Team Trials event DVD.

Profits earned from these two DVDs will be used to support the next USA National Tournaments in California.

The 2009 Wushu Team Trials Master Demo DVD is a 2 hour long collection of master performances. You will see many different styles, from the traditional styles of Grand Masters to the contemporary styles of professional wushu teams.

Experience again the riveting 2009 Wushu Team Trials Masters Demonstration. In this spectacular event, masters and judges from many different countries came together to showcase their skills on the night of June 20th, 2009. Thank you to all the master performers: Fu Bi De, Zhang Yang, Li Xue Ting, Richard Van Yau Kung Moon, Kenny Perez, Shaoli Kung Fu Zen, O-Mei Kung Fu Academy, Wu Chi Kung Fu Academy, Liu Qiong, Zhao Ke, Fremont Tai Chi group, Chen Si Tan, Randy Li, Ben’s Shaolin Kung Fu, Li Lan Gui , Yong Chi Chung, Malee Khow, Wen Zuo Hui, Calvin Chin, Li Ao Shaolin Temple USA, Zhang En Song, Zheng Wei, Su Xing, Shong Yi Feng, Zhou Lei, Ma Yui Kuan, Fang Guo Xuan, Peng Wen, Alex Feng, Gao Jia Wang, Chong-Pin Ong, Peng Wen, Ming Yang Tai Chi, San Francisco Jian Ti Tai Chi Association, Tao Zhong Xian, Zhang Zhi, Lu Xue Qiang, TaTa Kung Fu Academy, Li’s Wushu Academy.

 

 
List Price: $19.00
Price: $9.00

 
« Previous | Next »

 
Product Reviews

No Reviews For This Product.

Click to review this product